House Points Award Winners


Week Ending 24th May 2018

House Point Winners

This week's Housepoint Winners is Weir

Well done for all your hard work.

This week the following children have achieved Gold Awards:

Kajus 3 Oak
Hallie 3 Oak
Isabella 3 Oak
Layla 3 Oak
George 3 Oak
Ethan 3 Oak
Jack 3 Oak
Alfie 4 Fir
Ellie-May 4 Fir
Eshan 4 Fir
Alfie 4 Beech
Courtney 4 Fir
Shiv 4 Fir
Tommy 4 Fir
Evan 4 Fir
Edie 4 Pine
Nidhi 4 Fir
Vidhi 4 Fir
Antony 4 Fir
Joe 4 Fir
Matteo 4 Fir
Amy 4 Pine
Cara 4 Pine
Luka 4 Fir
Layla 4 Fir
Harry 4 Fir
Maisie 4 Pine
Lewis 4 Fir
Harrison 4 Pine
David 4 Fir
Grace 4 Fir
Bronte 4 Fir
Adam 4 Pine
Holly 4 Pine
Tanaka 4 Pine
Bill 4 Pine
Isobel 4 Pine
Lyla 4 Pine
Beatrix 4 Pine
Josh 4 Pine
Lilly H 4 Cedar
Jacob 5 Palm
Evie 5 Palm
Liam 5 Willow
Aayla 5 Willow
Maddison 5 Willow
Sian 5 Willow
Perry 5 Willow
Aki 5 Willow
Gabrielle 5 Willow
Asher 5 Willow
Jessie 5 Willow
Addison 5 Willow
Lewis 5 Willow
Evie 5 Willow
Muhaz 5 Willow
Ruby 5 Willow
Georgia 5 Willow
Raisah 5 Willow
Khalifa 5 Willow
Lilly 5 Willow
Jack 5 Willow
Olivia 5 Willow
Ashton 5 Willow
Vinnie 5 Willow
James 5 Willow
Sam 6 Holly